Hôm nay

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (tienganhnet_tk@yahoo.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Test on stress (2)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Thpt Lạng Giang (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:52' 11-06-2011
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 63
  Số lượt thích: 0 người
  M3 stress (Đh, Cđ: 2004 - 2010)
  Choose a word in each line that has different stress pattern.
  1. A. competition B. residential C. expectation D. traditional
  2. A. tennis B. between C. country D. into
  3. A. pretend B. command C. leisure D. secure
  4. A. marvellous B. family C. attractive D. industry
  5. A. discovery B. difficulty C. simplicity D. commodity

  6. A. mathematics B. particular C. authority D. community
  7. A. receive B. proper C. process D. factor
  8. A. possession B. politics C. refusal D. decision

  9. A. engineer B. understand C. comprehend D. religion
  10. A. forecast B. prefer C. suppose D. attract

  11. A. periodic B. suspicious C. contagious D. electric
  12. A. adventure B. adverbial C. advertise D. advantage
  13. A. attraction B. organism C. engagement D. prevention
  14. A. laboratory B. politician C. documentary D. popularity
  15. A. inhabit B. disappear C. continue D. imagine

  16. A. buffalo B. dinosaur C. elephant D. mosquito
  17. A. relate B. protect C. compose D. settle
  18. A. significant B. convenient C. traditional D. fashionable
  19. A. agriculture B. dictionary C. supervisor D. catastrophe
  20. A. impatient B. initial C. innocent D. abnormal

  21. A. particular B. economy C. communicate D. unemployment
  22. A. physicist B. property C. inventor D. president
  23. A. offer B. persuade C. apply D. reduce
  24. A. potential B. understand C. recommend D. volunteer
  25. A. preferential B. congratulate C. development D. preservative

  26. A. considerate B. photographer C. community D. circumstance
  27. A. apply B. anthem C. appear D. attend
  28. A. scenery B. festival C. atmosphere D. location
  29. A. prevent B. recent C. receive D. remote
  30. A. opposite B. geography C. geometry D. endanger

  31. A. equality B. difficulty C. simplicity D. discovery
  32. A. tenant B. common C. rubbish D. machine
  33. A. animal B. bacteria C. habitat D. pyramid
  34. A. writer B. teacher C. builder D. career
  35. A. company B. atmosphere C. customer D. employment

  36. A. calculator B. language C. comprehend D. institute
  37. A. challenge B. counter C. guardian D. explain
  38. A. astonished B. obstacle C. disposal D. apparent
  39. A. advertiser B. history C. difficulty D. adventurous
  40. A. alternative B. impetus C. ancestry D. dividend

  41. A. advance B. ancient C. cancer D. annual
  42. A. theory B. tragedy
   
  Gửi ý kiến